เครื่องดัดท่อโค้ง PJ Bender 2007 ดัดท่อเหล็ก ท่อสเตนเลส

เครื่องดัดท่อโค้ง PJ Bender 2007 ดัดท่อเหล็ก ท่อสเตนเลส ขนาด 1/2", 3/4", 1", 1./4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6" นิ้ว

เครื่องดัดท่อโค้ง PJ Bender 2007 ดัดท่อเหล็ก ท่อสเตนเลส ขนาด 1/2″, 3/4″, 1″, 1./4″, 1.1/2″, 2″, 2.1/2″, 3″, 4″, 5″, 6″ นิ้ว

เครื่องดัดท่อโค้ง PJ Bender 2007 ดัดท่อเหล็ก ท่อสเตนเลส ขนาด 1/2″, 3/4″, 1″, 1./4″, 1.1/2″, 2″, 2.1/2″, 3″, 4″, 5″, 6″ นิ้ว

ใส่ความเห็น

Or